STŘECHY | IZOLACE


PLOCHÉ STŘECHY

Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší. Patří mezi nejexponovanější konstrukční částí budov a svou kvalitou návrhu a provedením do značné míry ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu.

Provádíme realizace, rekonstrukce a opravy všech typů plášťů plochých střech na objektech:

  • bytových a panelových domů
  • budov občanské vybavenosti
  • administrativních budov
  • výrobních a skladovacích hal
  • průmyslových budov
  • zemědělských staveb

Každý střešní plášť se skládá z několika vrstev. U ploché střechy patří mezi nejdůležitější vrstva hydroizolační, na kterou se klade největší důraz. V současné době se nejčastěji na plochých střechách uplatňují hydroizolační vrstvy z plastových fólií a z modifikovaných asfaltových pásů.

Plastové fólie

Naše firma používá především fólie z měkčeného PVC (polyvinylchlorid), které jsou laminovány z více primárních fólií. Mezi fólie je zaválcována výztužná vložka nebo jsou nevyztužené (podle použití). Materiál fólie je upraven tak, aby fólie odolávala UV záření. Hydroizolační fólie se volně pokládají na podklad a upevňují se mechanicky kotvami nebo přitěžují stabilizační vrstvou. Některé typy fólií jsou na spodním povrchu opatřeny nakašírovanou vrstvou vláken (rohož) umožňující přilepit fólii k podkladu speciálním lepidlem.

Modifikované asfaltové pásy

Naše firma používá především asfaltové pásy modifikované elastomery SBS (styren-butadien-styren), které jsou vyztuženy nenasákavou vložkou s dostatečnou pevností v tahu. Obvykle je vložka z polyesterové nebo skleněné tkaniny a také kombinace některých z nich (spřažené vložky, např. polyesterová rohož se skleněnými vlákny nebo skleněnou mřížkou). Hydroizolační pásy se k podkladu nataví plamenem, mechanicky kotví, nebo přitěžují stabilizační vrstvou. Modifikované asfaltové pásy používané v hydroizolačních vrstvách střech jako vrchní mají ochranu proti UV záření na horním povrchu posyp drcenou tříděnou břidlicí, přírodní nebo barvenou. Posyp zároveň snižuje povrchovou teplotu hydroizolace vystavené slunečnímu záření.

 

IZOLMONT CZ s.r.o. | Babická 2341/5, 149 00 Praha 4, Chodov | Tel.: 731 657 300 | Fax: 731 657 310 | e-mail: info@izolmont.eu | www.izolmont.eu