STŘECHY | IZOLACE


ŠIKMÉ STŘECHY

Šikmá a strmá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší. Patří mezi nejexponovanější konstrukční částí budov a svou kvalitou návrhu a provedením do značné míry ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu.

Provádíme realizace, rekonstrukce a opravy všech typů sklonitých střech na objektech:

  • bytových a panelových domů
  • budov občanské vybavenosti
  • administrativních budov
  • výrobních a skladovacích hal
  • průmyslových budov
  • zemědělských staveb

Každý střešní plášť se skládá z několika vrstev. U šikmé a strmé střechy patří mezi nejdůležitější hydroizolační vrstva, která je většinou v našich klimatických podmínkách ze skládané krytiny. V současné době se nejčastěji na sklonitých střechách uplatňují krytiny pálené, betonové, plechové, vláknocementové, břidlicové a šindelové.

 

Nejběžnější typy sklonitých střech:

  • Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.
  • Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene) používané na stavbách složitějšího půdorysu.
  • Mansardová střecha je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví); jméno jí dal francouzský architekt Jules Mansard. V současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.
  • Stanová střecha (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Na věžích se používá střecha se strmým sklonem nazývaná jehlová; na věžích kruhového půdorysu je to střecha kuželová; variantou je střecha půlkuželová. Na některých věžích a na hvězdárnách se používá střecha cibulová. Báň je zakřivená, osově souměrná střecha používaná především na věžích kostelů. Používá složitou zakřivenou konstrukci.


 


IZOLMONT CZ s.r.o. | Babická 2341/5, 149 00 Praha 4, Chodov | Tel.: 731 657 300 | Fax: 731 657 310 | e-mail: info@izolmont.eu | www.izolmont.eu