STŘECHY | IZOLACE


ZEMNÍ IZOLACE

Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy (agresivní voda a zemina, „bludné proudy“, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti) a radonem z podloží objektu.

Provádíme izolace všech typů stavebních objektů proti:

  • zemní vlhkosti
  • gravitační vodě
  • tlakové vodě
  • radonu
  • ropným produktům

Pro aplikaci izolace podzemních částí staveb používáme nejčastěji asfaltové pásy modifikované elastomery SBS (styren-butadien-styren) a plastové fólie především z měkčeného PVC (polyvinylchlorid) a polyethylenu (PE).

Dále se naše firma specializuje na hydroizolační konstrukce z fólií s možností kontroly a sanace. Tato konstrukce se skládá ze dvou fólií svařených mezi sebou do sektorů, jejichž plocha a tvar závisí na členitosti izolované části a napětí v základové spáře. Mezi fóliemi je drenážní vložka. Drenážní vložka mezi fóliemi musí umožnit bezpečné a rychlé odsátí vzduchu ze všech části sektoru a transport těsnicí látky. Do sektorů se osadí kontrolní trubice, pomocí nichž a hadic se propojí prostor mezi fóliemi a interiérem. Trubicemi se provádí vakuová kontrola vodotěsnosti plochy a spojů hydroizolačního povlaku. Hydroizolační konstrukce musí být sevřena mezi dvě tuhé stavební konstrukce. 

IZOLMONT CZ s.r.o. | Babická 2341/5, 149 00 Praha 4, Chodov | Tel.: 731 657 300 | Fax: 731 657 310 | e-mail: info@izolmont.eu | www.izolmont.eu