STŘECHY | IZOLACE


O SPOLEČNOSTI

Společnost IZOLMONT CZ s.r.o. se sídlem v Praze byla založena v roce 2008 a zaregistrována jako společnost s ručením omezeným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144933 s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Již od prvopočátku je snaha vedení společnosti o důslednou realizaci svěřeného díla s nejvyšší kvalitou prováděných prací a použitých materiálů. Každou konkrétní práci provádí specializovaný pracovník ve svém oboru. Jednotliví zaměstnanci jsou proškolováni a vzděláváni ve svém oboru, pravidelně se zúčastňují odborných školení, které pořádají výrobní firmy dodávající své výrobky či kompletní systémy na tuzemský trh.

Naše strategie je důsledně orientovaná na prospěch a spokojenost zákazníků z hlediska vysoké kvality práce, dostupných cen a dodacích podmínek při realizaci díla. Správnost této myšlenky se nám potvrzuje nárůstem našeho obratu i počtu spokojených zákazníků. Díky naší strategii a soustavným investicím do rozvoje společnosti jsme jednou z nejvýznamnějších firem ve svém oboru v České republice.

 

IZOLMONT CZ s.r.o. | Babická 2341/5, 149 00 Praha 4, Chodov | Tel.: 731 657 300 | Fax: 731 657 310 | e-mail: info@izolmont.eu | www.izolmont.eu